SEPTANEST with adrenaline 1/100.000​Thuốc tiêm gâytê với 4% Articaine cùng 1/100.000 Epinephrine(Thuốc tê xanh dương)

*
*