Nha khoa Gia Phú phấn đấu, nỗ lực cố gắng không ngừng nhằm mang đến một môi trường làm việc ấm áp, một cộng đồng gắn kết, share cùng nhau.

Bạn đang xem: Phòng răng gia phú


*

NHA KHOA GIA PHÚ

*

- là một trong những trong những Nha Khoa trên TPHCM , nha khoa Gia Phú trường đoản cú tin có thể làm hài lòng ngay cả những khách hàng hàng giận dữ nhất. Bệnh viện được trang bị không thiếu các phương tiện đi lại chẩn đoán, trang sản phẩm công nghệ hiện đại, được giới trình độ khuyên cần sử dụng cùng với môi trường được vô trùng xuất xắc đối, đảm bảo an toàn sức khỏe mạnh cho đa số khách hàng.- các nha sĩ Gia Phú phấn đấu, cố gắng nỗ lực không hoàn thành nhằm đem lại một môi trường thao tác ấm áp, một bạn bè gắn kết, share cùng nhau cũng giống như khuyến khích sự học tập tập cố gắng của từng nhân viên. Các nha sĩ Gia Phú mong muốn nơi đấy là sẽ trở thành gia đình thứ 2 của mỗi nhân viên cấp dưới và là vị trí đáng tin cậy của quý khách hàng hàng!

*

Nguồn: danh sach nha khoa. 


Warning
: Illegal string offset "news_title" in /home/trongran/public_html/template/news.php on line 54Warning: Illegal string offset "title" in /home/trongran/public_html/template/news.php on line 54Warning: Illegal string offset "news_id" in /home/trongran/public_html/template/news.php on line 55Warning: Illegal string offset "title" in /home/trongran/public_html/template/news.php on line 55Warning: Illegal string offset "news_url" in /home/trongran/public_html/template/news.php on line 55Warning: Illegal string offset "news_image" in /home/trongran/public_html/template/news.php on line 56Warning: Illegal string offset "news_image" in /home/trongran/public_html/template/news.php on line 56Warning: Illegal string offset "img_url" in /home/trongran/public_html/template/news.php on line 56Warning: Illegal string offset "img_url" in /home/trongran/public_html/template/news.php on line 57Warning: Illegal string offset "img_thumb" in /home/trongran/public_html/template/news.php on line 57 Notice: Undefined index: news_id in /home/trongran/public_html/template/news.php on line 55Notice: Undefined index: news_image in /home/trongran/public_html/template/news.php on line 56Notice: Undefined index: news_image in /home/trongran/public_html/template/news.php on line 56 Warning: Illegal string offset "news_title" in /home/trongran/public_html/template/news.php on line 54Warning: Illegal string offset "title" in /home/trongran/public_html/template/news.php on line 54Warning: Illegal string offset "news_id" in /home/trongran/public_html/template/news.php on line 55Warning: Illegal string offset "title" in /home/trongran/public_html/template/news.php on line 55Warning: Illegal string offset "news_url" in /home/trongran/public_html/template/news.php on line 55Warning: Illegal string offset "news_image" in /home/trongran/public_html/template/news.php on line 56Warning: Illegal string offset "news_image" in /home/trongran/public_html/template/news.php on line 56Warning: Illegal string offset "img_url" in /home/trongran/public_html/template/news.php on line 56Warning: Illegal string offset "img_url" in /home/trongran/public_html/template/news.php on line 57Warning: Illegal string offset "img_thumb" in /home/trongran/public_html/template/news.php on line 57 Warning: Illegal string offset "news_title" in /home/trongran/public_html/template/news.php on line 54Warning: Illegal string offset "title" in /home/trongran/public_html/template/news.php on line 54Warning: Illegal string offset "news_id" in /home/trongran/public_html/template/news.php on line 55Warning: Illegal string offset "title" in /home/trongran/public_html/template/news.php on line 55Warning: Illegal string offset "news_url" in /home/trongran/public_html/template/news.php on line 55Warning: Illegal string offset "news_image" in /home/trongran/public_html/template/news.php on line 56Warning: Illegal string offset "news_image" in /home/trongran/public_html/template/news.php on line 56Warning: Illegal string offset "img_url" in /home/trongran/public_html/template/news.php on line 56Warning: Illegal string offset "img_url" in /home/trongran/public_html/template/news.php on line 57Warning: Illegal string offset "img_thumb" in /home/trongran/public_html/template/news.php on line 57 Warning: Illegal string offset "news_title" in /home/trongran/public_html/template/news.php on line 54Warning: Illegal string offset "title" in /home/trongran/public_html/template/news.php on line 54Warning: Illegal string offset "news_id" in /home/trongran/public_html/template/news.php on line 55Warning: Illegal string offset "title" in /home/trongran/public_html/template/news.php on line 55Warning: Illegal string offset "news_url" in /home/trongran/public_html/template/news.php on line 55Warning: Illegal string offset "news_image" in /home/trongran/public_html/template/news.php on line 56Warning: Illegal string offset "news_image" in /home/trongran/public_html/template/news.php on line 56Warning: Illegal string offset "img_url" in /home/trongran/public_html/template/news.php on line 56Warning: Illegal string offset "img_url" in /home/trongran/public_html/template/news.php on line 57Warning: Illegal string offset "img_thumb" in /home/trongran/public_html/template/news.php on line 57 Warning: Illegal string offset "news_title" in /home/trongran/public_html/template/news.php on line 54Warning: Illegal string offset "title" in /home/trongran/public_html/template/news.php on line 54Warning: Illegal string offset "news_id" in /home/trongran/public_html/template/news.php on line 55Warning: Illegal string offset "title" in /home/trongran/public_html/template/news.php on line 55Warning: Illegal string offset "news_url" in /home/trongran/public_html/template/news.php on line 55Warning: Illegal string offset "news_image" in /home/trongran/public_html/template/news.php on line 56Warning: Illegal string offset "news_image" in /home/trongran/public_html/template/news.php on line 56Warning: Illegal string offset "img_url" in /home/trongran/public_html/template/news.php on line 56Warning: Illegal string offset "img_url" in /home/trongran/public_html/template/news.php on line 57Warning: Illegal string offset "img_thumb" in /home/trongran/public_html/template/news.php on line 57 Warning: Illegal string offset "news_title" in /home/trongran/public_html/template/news.php on line 54Warning: Illegal string offset "title" in /home/trongran/public_html/template/news.php on line 54Warning: Illegal string offset "news_id" in /home/trongran/public_html/template/news.php on line 55Warning: Illegal string offset "title" in /home/trongran/public_html/template/news.php on line 55Warning: Illegal string offset "news_url" in /home/trongran/public_html/template/news.php on line 55Warning: Illegal string offset "news_image" in /home/trongran/public_html/template/news.php on line 56Warning: Illegal string offset "news_image" in /home/trongran/public_html/template/news.php on line 56Warning: Illegal string offset "img_url" in /home/trongran/public_html/template/news.php on line 56Warning: Illegal string offset "img_url" in /home/trongran/public_html/template/news.php on line 57Warning: Illegal string offset "img_thumb" in /home/trongran/public_html/template/news.php on line 57 Warning: Illegal string offset "news_title" in /home/trongran/public_html/template/news.php on line 54Warning: Illegal string offset "title" in /home/trongran/public_html/template/news.php on line 54Warning: Illegal string offset "news_id" in /home/trongran/public_html/template/news.php on line 55Warning: Illegal string offset "title" in /home/trongran/public_html/template/news.php on line 55Warning: Illegal string offset "news_url" in /home/trongran/public_html/template/news.php on line 55Warning: Illegal string offset "news_image" in /home/trongran/public_html/template/news.php on line 56Warning: Illegal string offset "news_image" in /home/trongran/public_html/template/news.php on line 56Warning: Illegal string offset "img_url" in /home/trongran/public_html/template/news.php on line 56Warning: Illegal string offset "img_url" in /home/trongran/public_html/template/news.php on line 57Warning: Illegal string offset "img_thumb" in /home/trongran/public_html/template/news.php on line 57 Warning: Illegal string offset "news_title" in /home/trongran/public_html/template/news.php on line 54Warning: Illegal string offset "title" in /home/trongran/public_html/template/news.php on line 54Warning: Illegal string offset "news_id" in /home/trongran/public_html/template/news.php on line 55Warning: Illegal string offset "title" in /home/trongran/public_html/template/news.php on line 55Warning: Illegal string offset "news_url" in /home/trongran/public_html/template/news.php on line 55Warning: Illegal string offset "news_image" in /home/trongran/public_html/template/news.php on line 56Warning: Illegal string offset "news_image" in /home/trongran/public_html/template/news.php on line 56Warning: Illegal string offset "img_url" in /home/trongran/public_html/template/news.php on line 56Warning: Illegal string offset "img_url" in /home/trongran/public_html/template/news.php on line 57Warning: Illegal string offset "img_thumb" in /home/trongran/public_html/template/news.php on line 57 Warning: Illegal string offset "news_title" in /home/trongran/public_html/template/news.php on line 54Warning: Illegal string offset "title" in /home/trongran/public_html/template/news.php on line 54Warning: Illegal string offset "news_id" in /home/trongran/public_html/template/news.php on line 55Warning: Illegal string offset "title" in /home/trongran/public_html/template/news.php on line 55Warning: Illegal string offset "news_url" in /home/trongran/public_html/template/news.php on line 55Warning: Illegal string offset "news_image" in /home/trongran/public_html/template/news.php on line 56Warning: Illegal string offset "news_image" in /home/trongran/public_html/template/news.php on line 56Warning: Illegal string offset "img_url" in /home/trongran/public_html/template/news.php on line 56Warning: Illegal string offset "img_url" in /home/trongran/public_html/template/news.php on line 57Warning: Illegal string offset "img_thumb" in /home/trongran/public_html/template/news.php on line 57 Warning: Illegal string offset "news_title" in /home/trongran/public_html/template/news.php on line 54Warning: Illegal string offset "title" in /home/trongran/public_html/template/news.php on line 54Warning: Illegal string offset "news_id" in /home/trongran/public_html/template/news.php on line 55Warning: Illegal string offset "title" in /home/trongran/public_html/template/news.php on line 55Warning: Illegal string offset "news_url" in /home/trongran/public_html/template/news.php on line 55Warning: Illegal string offset "news_image" in /home/trongran/public_html/template/news.php on line 56Warning: Illegal string offset "news_image" in /home/trongran/public_html/template/news.php on line 56Warning: Illegal string offset "img_url" in /home/trongran/public_html/template/news.php on line 56Warning: Illegal string offset "img_url" in /home/trongran/public_html/template/news.php on line 57Warning: Illegal string offset "img_thumb" in /home/trongran/public_html/template/news.php on line 57

Mỗi người tiêu dùng đến cùng với LIBERTY DENTAL đều sở hữu mỗi trọng tâm tư, nguyện vọng, nhu yếu khác nhau. Dẫu vậy tất cả đều sở hữu chung một mong muốn có hàm răng chắc chắn và thú vui tỏa sáng. Hiểu rõ sâu xa được điều đó, LIBERTY DENTAL mong ước trở thành người sát cánh trên chặng đường xây đắp nụ cười cợt cho khách hàng và niềm vui Việt.

Nha Khoa Liberty – add niềng răng quận Tân Phú nói riêng và hcm nói chung, Niềng răng cho học sinh – sinh viên với unique tốt nhất.


LIBERTY DENTAL – NIỀNG RĂNG TRẢ GÓP GIÁ RẺ, 0% LÃI SUẤT cho HỌC SINH – SINH VIÊN

NIỀNG RĂNG ƯU ĐÃI LÊN ĐẾN 60%

Nha khoa Liberty đem về các chương trình khuyến mãi niềng răng dành riêng cho Học sinh – Sinh viên, nhằm mục đích tạo điều kiện cho tất cả các bạn đều có thời cơ niềng răng, xung khắc phục đều khuyết điểm như: Hô, móm, khấp khểnh,..

Xem thêm: Gương Nha Khoa Giá Tốt T04/2024, Gương Nha Khoa


 


*

*

Tại sao nên lựa chọn dịch vụ tại các nha sĩ Liberty?

*

Liberty Dental luôn luôn được reviews rất cao về unique dịch vụ. Khách hàng chỉ việc đến với hệ thống phòng khám các nha khoa Liberty sẽ tiến hành trải nghiệm dịch vụ quý phái quốc tế:

– bác sĩ nha khoa liberty trang bị cửa hàng vật chất, hạ tầng đẳng cấp và sang trọng và khang trang. Khối hệ thống phòng đi khám đạt chuẩn, là điểm đến lựa chọn lý tưởng để khách hàng có được khoảng thời hạn điều trị giỏi nhất.

– lân cận đó, Liberty Dental cũng trang bị không thiếu thiết bị nha khoa hiện đại nhất hiện tại nay. Qua đó góp phần giúp cho quy trình điều trị đạt được hiệu quả tốt nhất.

– Đội ngũ chưng Sĩ trình độ chuyên môn cao vào ngành thẩm mỹ và làm đẹp nha khoa, đội ngũ nhân viên chuyên nghiệp trong ship hàng khách hàng.


*

BẢNG GIÁ NIỀNG RĂNG, CHỈNH NHA – LIBERTY DENTAL

Dịch vụ
Giá
Mắc cài sắt kẽm kim loại Châu Âu14.000.000
Mắc thiết lập sứ Châu Âu14.000.000
Mắc cài kim loại tự đóng18.000.000
Niềng răng trong suốt Invi (Đơn giản)16.000.000 - 35.000.000
Niềng răng nhìn trong suốt Invi (Phức tạp)40.000.000 - 60.000.000
Hàm Trainer trẻ em em3.500.000
Mini vis cung cấp chỉnh rất đẹp miễn phí
Hàm gia hạn miễn phí
Răng tháo lắp Châu Âu200.000
Đệm hàm mềm500.000
Lưới gia cố nền hàm500.000
Khung kim loại thường1.500.000
Khung vừa lòng Titan - Crom2.000.000
Tẩy white răng tại nhà850.000
Tẩy trắng răng trắng Plus tại phòng khám technology Mỹ850.000
Tẩy white răng Super-Vip technology Đức900.000
Trám răng Hàn Quốc100.000
Trám răng Đức150.000
Trám răng Nhật Bản200.000
Cạo vôi răng + Đánh bóng150.000
Cạo vôi Vip thứ rung vô cùng âm (Không đau)250.000
Răng khôn hàm trên500.000
Răng khôn hàm dưới (tuỳ nút độ)500.000 - 1.500.000
Nhổ răng hay (tuỳ nấc độ)150.000 - 500.000
 

NIỀNG RĂNG ƯU ĐÃI LÊN ĐẾN 60%

Niềng răng Mắc mua tự đóng cùng Mắc mua sứ trọn gói chỉ 14 triệu đồng

HỖ TRỢ TRẢ GÓP 500K/ THÁNG

chính sách trả góp linh hoạt, chỉ 500K/ tháng bạn đã sở hữu cơ hội Niềng răng – Chỉnh nha thẩm mỹ tại Liberty

trả góp 0% lãi suất, không gây ra thêm ngân sách nào suốt quá trình điều trị

Tặng máy tăm nước, tặng Combo tẩy white răng sau lúc niềng

Miễn phí dọn dẹp răng miệng trọn gói lúc Niềng răng, Trám và Nhổ răng sâu

Hỗ trợ túi tiền đi lại cho chúng ta Sinh viên/ quý khách ở xa

bác sĩ nha khoa LIBERTY có khá nhiều chi nhánh tại các quận, dễ ợt di chuyển mang đến Quý quý khách hàng muốn áp dụng dịch vụ